รู้จักกับผู้แนะนำของคุณ เฉลิมชัย สิงห์คำ (บอย)

JoinAndCoin สู่อิสรภาพแห่งชีวิต งานที่ไร้กรอบ ไม่ต้องตอกบัตร แต่ก็รวยได้ มุ่งหาอิสรภาพ

สวัสดีครับ ชื่อ เฉลิมชัย สิงห์คำ บอยผมเป็นส่วนหนึ่งในผู้นำของทีม elite-ssc ก่อนที่จะผมจะมาทำธุรกิจกับบริษัท J&C ทำงานอยู่ในหน่วยงานของรัฐแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ เป็นคนที่มีความมุ่งมั่น และ ชอบทำอะไรที่มีความท้าทาย ได้ศึกษาเรื่องราวของธุรกิจเครือข่ายมาในระยะหนึ่งและได้ค้นพบว่า ธุรกิจเครือข่ายมีความสวยงามเพราะเป็น ธุรกิจที่แบ่งปัน และส่งมอบโอกาสให้ แก่ผู้คนมากมาย เมื่อผม ได้มีโอกาสได้รู้จักธุรกิจJoinAndCoinหรือเรือกย่อๆ J&C ได้มองเห็นแนวคิดและมุมมองรวมไปถึงวิสัยทัศน์ ของผู้บริหาร อีกทั้งยังมีสินค้าที่ดูแลชีวิตและแผนธุรกิจที่สร้างชีวิต ด้วยความเป็นบริษัทของคนไทย ที่มีการวางโครงสร้างสำหรับการขายธุรกิจไปยังต่างประเทศ ทำให้เล็งเห็นถึงความเป็นมืออาชีพ และความมั่นคงที่สมารถสร้างเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ได้อย่างแท้จริง

ผมมุ้งเน้นการสร้างธุรกิจด้วยแนวความคิดที่ถูกต้อง เพื่อนำพาองค์กรให้สามารถเติบโตและยั่งยืนได้ในระยะยาว การถ่ายทอดให้ทุกคนสร้างธุรกิจด้วย จิตวิญญาณของความเป็นเจ้าของธุรกิจ โดยยึดหลัก การทำงานเท่ากับการ ทำเงิน ยิ่งทำงานมาก ก็จะยิ่งทำให้มีรายได้มาก โดยเฉพาะในธุรกิจเครือข่าย การทำงานพื้นฐานเป็นงานที่สามารถทำได้ง่ายๆ เพียงแต่ต้องทำซ้ำๆ จนกลายเป็นนิสัย และ เป็นธรรมชาติ ที่สามารถสอดแทรกอยู่ในการใช้ ชีวิตประจำวันของเราทุกคน ด้วยพลังแห่งความเชื่อมั่นว่า JoinAndCoin คือเครื่องมือในการทำธุรกิจ ที่สามารถเปลี่ยนแปลง ชีวิต ผู้คนได้ทั่วโลก เพราะระบบ ETITE-SSC ที่พัฒนาให้สามารถทำธุรกิจที่ง่ายที่สุด ธุรกิจเครือข่ายหนึ่งเดียวของคนไทยที่เรือกได้ว่าพระอาทิตย์ไม่เคยตกดิน ขอบคุณ ดร.สมชาย หัชลีฬหา ประธารบริษัท ที่ก่อตั้งบริษัทดีๆ ของคนไทยและขอบคุณทีมงานทุกคนที่ร่วมแรงร่วมใจกันฝ่าฝันความสำเร็จ และตามหาความฝันที่ตัวเองตั้งใจมาทั้งชีวิต เราจะร่วมกันเป็นกำลังที่ยิ่งใหญ่ ในการสร้างบ้านนี้ด้วยพันธะสัญญาที่มีต่อกัน

โอกาส ที่คุณจะพบกับคำว่า อิสรภาพทางการเงินและเวลา

เพียงแค่คุณ เปิดใจ เปลี่ยนความคิด ชีวิตเปลี่ยน,,ครับ!! 

   
  2013© Copyright www.elite-powerteam.com . All Rights Reserved
(Design by) idea idesign